overzicht dagaanbiedingen > dagaanbieding > Digitale Laser Afstandsmeter

Dagaanbieding - Digitale Laser Afstandsmeter dagelijkse koopjes

Dagaanbieding: Digitale Laser Afstandsmeter

- Meetprecisie: ca. 3 mm
- Afstand: 0,03-40 meter
- Meettijd: 0,1-3 seconden
Dagaanbieding - Digitale Laser Afstandsmeter dagelijkse koopjes